Nästa kull planeras tidigast till vintern/våren 2022